Managementul calitatii

Atributii:

- asigura comunicarea si implementarea politicii si a obiectivelor referitoare la calitate, declarate de Consiliul BIOALIMENT;

- asigura implementarea si menţinerea conformitatii sistemului de management al calitatii (SMC) cu cerintele specificate;

- efectueaza auditurile interne ale SMC;

- coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate in implementarea si mentinerea conformitatii SMC cu cerintele specificate si propune Consiliului BIOALIMENT actiunile corective sau de imbunatatire care se impun;

- desfasoara activitatilor necesare în vederea certificării conformitatii SMC cu cerintele specificate, daca este cazul;

- supravegheaza mentinerea conditiilor certificarii SMC.