DEPARTAMENTUL MICROBIOLOGIE APLICATA
Directii de cercetare
  • Izolarea si caracterizarea taxonomica a microorganismelor de interes industrial
  • Selectia microorganismelor cu performante biotehnologice superioare
  • Colectia de microorganisme MIUG (conservarea si gestiunea microorganismelor performante)
  • Culturi starter (obtinere si evaluarea calitatii culturilor starter)
  • Evaluarea potentialului biotehnologic al microorganismelor izolate din soluri polare (Antractica)
  • Biotehnologia preparatelor enzimatice brute sau partial purificate
  • Biotehnologia pigmentilor fungici
  • Biotehnologia bioconservantilor
  • Bioremedierea mediilor naturale poluate (bioepurarea apelor reziduale, biosorbtia compusilor xenobiotici)