Departamentul Adminsistrativ-Financiar

Atributii

- asigura fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie ;

- intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale;

- asigura monitorizarea cheltuielilor, prevazute in buget;

- promoveaza investiţiile si elaborează documentele privind aprobarea acestora;

- asigura activitatea de achizitii de bunuri şi servicii (dotari aparatura, echipamente, utilaje independente), casari de mijloace fixe;

- raspunde de inregistrarea, organizarea si păstrarea documentelor ce alcatuiesc arhiva ;